Điểm tin - sự kiện nóng trên Báo Bảo vệ pháp luật

21/10/2019 10:00

Gấp rút xử lý dầu lẫn trong nước sông Đà

(BVPL) - Tuần qua, Báo Bảo vệ pháp luật thông tin về nhiều vấn đề - sự kiện nóng được dư luận quan tâm. Mời quý vị và các đồng chí tìm đọc các thông tin hấp dẫn trên 2 số báo 84 và 85 phát hành rộng rãi trên toàn quốc.