Dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị cấm sau khi Quốc hội thông qua Luật đầu tư (sửa đổi)

18/06/2020 15:32

Thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị nghiêm cấm sau khi Quốc hội bấm nút thông qua luật đầu tư sửa đổi vào chiều qua (17/6) với tỷ lệ 92,34%. Nguồn: Vnews

Advertisement