Dịch bệnh rồi sẽ qua, những bài ca ở lại

28/03/2020 13:15

Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca nhiễm Covid-19 mới

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Đất nước không bỏ rơi một ai. Không ai bị bỏ lại phía sau. Chính phủ sẵn sàng hi sinh những quyền lợi về kinh tế để ngăn chặn COVID-19. Nguồn: VTV1