Đề xuất thêm 5 tuyến phố đi bộ ở trung tâm TP.HCM

30/09/2020 09:51
Trong 5 năm tới đây, khu vực trung tâm TP. HCM sẽ có thêm 5 tuyến phố đi bộ. Đây là đề án mà Sở Giao thông Vận tải TP. HCM đang xin ý kiến các sở ngành. (Theo VTV24)

Advertisement