Đề xuất đánh thuế đối với tài sản không rõ nguồn gốc

01/06/2018 09:11
Thảo luận về Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi vào chiều nay, một số đại biểu không đồng tình với đề xuất đánh thuế 45% với tài sản không giải trình được nguồn gốc, vì như vậy là hợp pháp hóa số tài sản này. Nguồn: VTV1