Đề nghị Unesco công nhận địa đạo Củ Chi là di sản Thế giới

04/10/2020 12:27
Thành phố Hồ Chí Minh đang làm hồ sơ đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi là Di sản thế giới. (Theo VTV24)

Advertisement