Đề nghị tạm ngừng lễ hội ở các địa phương có dịch

30/01/2021 11:30

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cao hơn một cấp

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, đề nghị các địa phương căn cứ vào tình hình dịch bệnh để quyết định hoãn hoặc dừng tổ chức các sự kiện thể thao trên địa bàn. Nguồn: Vnews

Advertisement