Đề nghị khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng

04/12/2020 20:54

Khai trương trang thông tin về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kỳ họp 50 Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét khai trừ khỏi Đảng ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (hiện đang bị khởi tố, tạm giam và đình chỉ sinh hoạt Đảng). Nguồn: Vnews

Advertisement