Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

30/01/2021 19:06

Thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng trong công tác chuẩn bị nhân sự BCH Trung ương khóa XIII

Một trong những công việc nhất của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vừa được tiến hành. Vào cuối giờ chiều nay (30/1), Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Nguồn: VTV1

Advertisement