Đại biểu quốc hội tranh luận thẳng thắn về một số phán quyết của Tòa án thời gian gần đây

13/06/2020 22:08

Dàn kỵ binh diễu hành trước cửa tòa nhà Quốc hội

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tại phiên toàn thể hôm nay, nhiều đại biểu bày tỏ, đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc điều tra, xử lý các vụ án, nhất là các vụ án tham nhũng. Tuy nhiên, một số đại biểu bày tỏ băn khoăn trước những vụ án xét xử còn gây nghi ngờ trong dư luận về tính đúng đắn trong phán quyết của Tòa án thời gian gần đây. Nguồn: VTV1

Advertisement