Đại biểu Quốc hội nói về sự bất hợp lý của biểu giá điện 6 bậc lũy kế

21/05/2019 16:30

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội dành nhiều thời gian cho công tác lập pháp

Nhiều ý kiến cho rằng biểu giá 6 bậc lũy kế không còn phù hợp, gây nhiều bất lợi cho người tiêu dùng. (Nguồn: VTV)