Cửa hàng bên ngoài bán túi xách bên trong bán vũ khí

25/09/2020 09:43
Gian phòng ngoài của cưa hàng là một tiêm bán túi xách nhưng vào sâu bên trong lại là một kho chứa công cụ hỗ trợ, gậy gộc, dao găm. (Theo VTV24)

Advertisement