Công tác Kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của cả nhiệm kỳ

15/05/2022 11:00
Media

Trong bối cảnh tranh chấp dân sự và khiếu kiện hành chính ngày một gia tăng, Viện trưởng VKSNDTC xác định: công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành các chỉ thị chuyên đề, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ; đồng thời yêu cầu Viện trưởng VKSND các cấp phải trực tiếp phụ trách công tác này.