Cộng đồng chung tay ngăn chặn dịch bệnh Covid-19

16/03/2020 22:02

Cuộc sống trong khu cách ly Trúc Bạch

Thời điểm này, cả cộng đồng đang cùng nhau chung tay chống dịch, ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị thì còn có các doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế với nhiều đóng góp và cả những người dân bình thường cũng đang góp sức mọi lúc mọi nơi chống lại đại dịch Covid-19. Nguồn: VTV1

Advertisement