Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

30/11/2021 05:00
(BVPL) - Ngày 29/11/2021, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2. Đây là luật được Quốc hội giao cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì soạn thảo.