Con chip 1 USD làm chao đảo ngành bán dẫn toàn cầu

09/04/2021 15:12

Interpol đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm vaccine

Một con chip nhỏ bằng móng tay, với cái giá chỉ 1 USD, nhưng đang khiến cho ngành công nghiệp bán dẫn trị giá 450 tỷ đô la Mỹ chìm trong khủng hoảng. Nguồn: Vnews

Advertisement