Phê chuẩn khởi tố Trưởng dây chuyền Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hà Giang

14/03/2023 06:45
Clip nóng

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang xác định, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hà Giang (2301S) từ năm 2020 đến nay, nhân viên làm việc tại Trung tâm này có hành vi nhận tiền của nhiều chủ phương tiện để hoàn thiện hồ sơ, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho xe cải tạo.