Chuyện phía sau kháng nghị hủy quyết định giảm án tha tù trước hạn cho Phan Sào Nam

28/11/2021 12:35
(BVPL) - Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã thống nhất đưa việc xử lý hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên liên quan đến một số vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Một trong số đó là vụ việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với Phan Sào Nam.