Chuyển 20 tấn hàng cứu trợ đến miền Trung

24/10/2020 06:22

Xuất cấp xuồng hỗ trợ 5 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ

Hàng chục tấn hàng gồm: thực phẩm, quần áo, thuốc men... do Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên kêu gọi quyên góp trong 8 ngày, ủng hộ miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ. Nguồn: Vnews

Advertisement