Chủng virus COVID-19 kỳ lạ ở Ấn Độ có sức công phá như thế nào?

28/04/2021 10:36
Media

Hồi chuông cảnh tỉnh từ Ấn Độ

Bengal - Chủng virus mới ở Ấn Độ có tới 3 đột biến, được cho là có khả năng lây nhiễm COVID-19 cao hơn và nguy cơ kháng vắc xin. Nguồn: Vnews