Vụ 7 kiểm tra công tác giải quyết yêu cầu bồi thường tại 4 tỉnh miền Tây

29/04/2022 17:01
Chúng tôi là kiểm sát viên

Ban CHQS TP Thủ Đức thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu dịp lễ 30/4, 1/5

(BVPL) - Được giao nhiệm vụ kiểm tra, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của VKSND, Vụ 7, VKSND tối cao đã lựa chọn một số đơn vị có nhiều yêu cầu bồi thường nhằm kiểm tra, phân tích, đánh giá những ưu điểm, nhược điểm trong quá trình giải quyết đối với những yêu cầu đã giải quyết xong, đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với những yêu cầu đang thụ lý, giải quyết.