Vụ 2, VKSND tối cao thi “Xây dựng sơ đồ tư duy trong báo cáo vụ án hình sự”

01/11/2023 16:45
Chúng tôi là kiểm sát viên

Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2), VKSND tối cao đã tổ chức cuộc thi “Xây dựng sơ đồ tư duy trong báo cáo vụ án hình sự”.