VKSND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thi “Nét đẹp nữ Kiểm sát viên”

19/10/2022 15:42
Chúng tôi là kiểm sát viên

Ngày 18/10/2022, VKSND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thi “Nét đẹp nữ Kiểm sát viên” nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022).