VKSND tỉnh Bắc Giang: Thi trực tuyến tìm hiểu quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

23/06/2023 16:07
Chúng tôi là kiểm sát viên

Chiều ngày 22/6, tại VKSND tỉnh Bắc Giang đã diễn ra Hội nghị tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ” trong ngành KSND tỉnh Bắc Giang.