VKSND quận Sơn Trà, Đà Nẵng: Xây dựng thành công và ứng dụng hiệu quả phần mềm nội bộ

02/10/2022 15:33
Chúng tôi là kiểm sát viên

Ngày 30/9/2022, Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số VKSD TP Đà Nẵng tổ chức tọa đàm về ứng dụng phần mềm nội bộ trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của VKSND quận Sơn Trà.