Ra mắt tiểu thuyết Lộ diện của Nhà văn, Tiến sĩ Dương Thanh Biểu

27/12/2023 22:53
Chúng tôi là kiểm sát viên

Sáng 26/12/2023, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết Lộ diện của Nhà văn, Tiến sĩ Dương Thanh Biểu