Đoàn viên, thanh niên nêu khát vọng để đóng góp vào sự phát triển của ngành Kiểm sát

12/08/2022 21:12
Chúng tôi là kiểm sát viên

Sáng 11/8, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã dự, chỉ đạo buổi đối thoại giữa Đảng uỷ VKSND tối cao với đoàn viên, thanh niên VKSND tối cao với chủ đề: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với Đoàn Thanh niên nhằm định hướng đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và khơi dậy khát vọng cống hiến”.