Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSND tối cao thực hiện chương trình “Tiếp bước em đến trường”

17/01/2023 07:41
Chúng tôi là kiểm sát viên

Ngày 15/1/2023, Đoàn thanh niên VKSND tối cao tổ chức chương trình “Tiếp bước em đến trường” tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSND tối cao đã gây quỹ, vận động ủng hộ, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng vẫn nỗ lực, vươn lên trong học tập, có thành tích học tập từ khá trở lên.