Cơ quan điều tra VKSND tối cao quyết liệt đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến hoạt động tư pháp

26/07/2022 12:54
Chúng tôi là kiểm sát viên

Vụ 5, VKSND tối cao: Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án thuộc Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo

Theo đánh giá của Cơ quan điều tra VKSND tối cao, từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/5/2022, tình hình vi phạm và tội phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Cơ quan điều tra đã tiếp nhận và thu thập mới 945 thông tin vi phạm, tội phạm liên quan đến hoạt động tư pháp.