Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 7, VKSND tối cao

14/01/2023 00:06
Chúng tôi là kiểm sát viên

Chiều 12/01/2023, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao vừa dự và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7), VKSND tối cao.