Báo Bảo vệ pháp luật sung sức tuổi 20

20/11/2022 10:08
Chúng tôi là kiểm sát viên

Cách đây tròn 20 năm, để đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm theo yêu cầu cải cách tư pháp, ngày 19/11/2002, Viện trưởng VKSND tối cao ký Quyết định thành lập Báo Bảo vệ pháp luật trực thuộc VKSND tối cao, đánh dấu sự ra đời của tờ báo chuyên ngành Kiểm sát trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.