22 đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc

25/12/2023 18:41
Chúng tôi là kiểm sát viên

Tổng kết phong trào thi đua năm 2023, có 22 đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân đã được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.