Chúng ta đang lãng phí thực phẩm như thế nào?

12/10/2019 16:50

Cấm hút thuốc lá hoàn toàn tại 30 điểm ở Hà Nội

Dù nhiều giải pháp đã được đưa ra, đặc biệt là tuyên truyền để nâng cao nhận thức về sử dụng thức ăn tiết kiệm nhưng theo khảo sát mới đây Việt Nam vẫn đứng thứ 2 ở khu vực về chỉ số lãng phí thực phẩm. Sự lãng phí đang diễn ra ở khắp nơi từ những quán ăn bình dân cho đến các nhà hàng sang trọng hay trong chính bữa ăn của mỗi gia đình. Nguồn: Vnews

Advertisement