Chưa kiểm soát được đội ngũ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ

09/11/2019 19:29

Chung cư ‘treo’ sổ hồng: Cần xử lý chủ đầu tư vi phạm

Chưa kiểm soát được đội ngũ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ. Nguồn: Vnews

Advertisement