Chưa có câu trả lời thỏa đáng về chất lượng nước

15/10/2019 06:26

Hà Nội chưa có kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch có mùi lạ

Phóng viên đã liên lạc với Văn phòng của Sở Y tế Hà Nội, Sở Xây dựng và Công ty Cổ phần Viwaco (đơn vị cung ứng nước cho người dân thủ đô) nhưng lãnh đạo các đơn vị này đều đi vắng... Nguồn: Truyền hình quốc hội