Chủ tịch nước công bố 10 luật vừa được Quốc hội thông qua

10/07/2020 16:16

11 vi phạm bị tước bằng lái theo dự thảo luật mới

Sáng 10/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 10 luật đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Nguồn: Vnews

Advertisement