Chân dung những phụ nữ quyền lực nhất thế giới

12/12/2020 14:56

Chân dung Tân thủ tướng Nhật Bản

100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2020 do Tạp chí Forbes bình chọn là các nguyên thủ quốc gia, doanh nhân, các nhà hoạt động và nghệ sĩ…trên khắp thế giới. Đứng đầu danh sách vẫn là Thủ tướng Đức Angela Merkel. Nguồn: Vnews

Advertisement