Cầu nối trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

24/10/2021 11:06
(BVPL) - Trong thời gian qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo VKSND tối cao và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, cùng sự chủ động, sáng tạo của Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự VKSND tối cao, hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và các nước trên thế giới đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Advertisement