Cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan

26/07/2020 17:12
Xu thế thời tiết 2020 là đầu năm thiếu nước, cuối năm bão nhiều. Trước cảnh báo cuối năm sẽ còn hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện thì có những gì cần lưu ý? (Nguồn: TTXVN)

Advertisement