Cân nhắc dừng các sự kiện tập trung đông người

29/07/2020 17:26

WHO cảnh báo thông tin sai lệch về virus SARS-CoV-2

“Cân nhắc dừng tổ chức các sự kiện lễ hội, tập trung đông người ở các tỉnh, thành có nguy cơ và hủy hoàn toàn các sự kiện văn hóa ở địa phương có người nhiễm COVID -19” - thông tin được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID -19 diễn ra sáng nay. Nguồn: Vnews

Advertisement