Cần minh bạch trong đấu giá tài sản

22/10/2020 09:28

Sách giáo khoa liên quan đến từng nhà, cần tiết kiệm cho người dân

Luật Đấu giá tài sản ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Tuy nhiên, qua hơn 3 năm, việc thực thi pháp luật còn bộc lộ những vấn đề bất cập, đáng chú ý là một số vụ việc bán đấu giá sai quy trình, có nguy cơ gây thất thoát tài sản nhà nước. Thực tế cần có sự điều chỉnh để luật đấu giá tài sản phù hợp với thực tiễn.

Advertisement