Cận cảnh rừng tự nhiên ở Đắk Nông đang bị tàn phá nghiêm trọng

17/05/2019 08:09

Quảng Bình kỷ luật nhiều cán bộ trong hai vụ phá rừng

(BVPL)- Rừng tự nhiên ở Đắk Nông đang bị tàn phá nghiêm trọng. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho vấn đề này?

Advertisement