Các nước giàu đặt mua quá nửa lô vaccine ngừa COVID-19

18/09/2020 21:14

Tiếp tục đề cao cảnh giác trong phòng, chống COVID-19

Theo tổ chức phi chính phủ Oxfarm, nhóm các nước giàu, chiếm 13% dân số toàn cầu, đã đặt mua hơn 50% số vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng của thế giới. Nguồn: Vnews

Advertisement