Các mốc thời gian quan trọng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND năm 2021

23/05/2021 10:17
Để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đưa ra các mốc thời gian quan trọng trong kỳ bầu cử này. (Theo Vnews)

Advertisement