Các đại biểu tâm đắc với bài phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

27/01/2021 11:54

Dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Chuẩn bị công phu, bài bản, chất lượng

Sau phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều đại biểu đã bày tỏ sự tâm đắc, phấn khởi với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nguồn: TTXVN

Advertisement