Bức tranh vắc xin COVD-19 trong nước

28/07/2021 13:44

Việt Nam sẽ nhận thêm 3 triệu liều vắc xin Moderna vào ngày 25/7

Thời gian tới sẽ có 4 vắc xin phòng COVID-19 được sản xuất tại Việt Nam, trong đó có 2 sản phẩm nội địa và 2 sản phẩm Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ. Nguồn: Vnews

Advertisement