Bộ Y tế thay đổi chiến lược xét nghiệm COVID-19 như thế nào?

14/05/2021 22:05

Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm phòng chống dịch

Bộ Y tế đã có những thay đổi trong chiến lược xét nghiệm, sử dụng nhiều loại sinh phẩm và nhiều cách thức tiếp cận. Nguồn: Vnews

Advertisement