Bộ TT-TT hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025

12/09/2020 17:40

Tiêu cực báo chí và hệ lụy

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025. Theo đó, Bộ này sẽ tạm thời chưa xem xét việc cấp, đổi thẻ nhà báo cho đến khi cơ quan chủ quản có hồ sơ, thủ tục để thực hiện cấp phép. (Nguồn: VNews)

Advertisement