Bộ Công thương trình biểu giá bán lẻ điện trong quý 3

05/08/2020 10:23

Người dân Cà Mau bức xúc vì tiền điện tăng bất thường

Bộ Công thương sẽ hoàn chỉnh phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong quý III năm 2020. (Nguồn: VNews)

Advertisement