Bộ Chính trị họp về tình hình phòng, chống dịch COVID-19

11/06/2021 20:35

Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương

Ngày 11/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, lãnh đạo các ban, bộ, ngành có liên quan. Nguồn: Vnews

Advertisement